RODO

Niniejszym pragniemy poinformować Państwa, że w związku z wejściem w życie z dniem 25 maja 2018 roku przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - Dziennik Urzędowy UE L 119 – dalej: RODO)  INWESTKOR Sp. z o.o. zapewnia określone w tych przepisach standardy ochrony i właściwego postępowania z danymi osobowymi. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 RODO informujemy osoby, których danymi Spółka dysponuje, że:

 1. INWESTKOR Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy pod adresem: ul. Królowej Jadwigi 18/140, 85–231 Bydgoszcz, jest Administratorem Danych, w których posiadanie Spółka weszła wskutek zawieranych z Państwem umów i czynności przedumownych, wystawianiem faktur, utrzymywaniem korespondencji, merytoryczną obsługą przekazanych nam wniosków, próśb i reklamacji. 
 2. Państwa dane osobowe, o których mowa wyżej, były, są i będą przetwarzane przez INWESTKOR Sp. z o.o., jako Administratora Danych, wyłącznie w celach określonych przepisami prawa budowlanego, cywilnego oraz gospodarczego. 
 3. Prawne podstawy dopuszczalności przetwarzania przez INWESTKOR Sp. z o.o. dotyczących Państwa danych oparte są na wyżej wskazanych przepisach prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) oraz na niezbędności wykonania umów zawieranych ze Spółką (art. 6 ust. 1 lit. b RODO). W wymagających tego przypadkach Spółka ubiegała będzie się o wyrażenie Państwa zgody na przetwarzanie danych w wyraźnie zadeklarowanym celu, z zastrzeżeniem możliwości łatwego odwołania zgody przez osobę, która ją uprzednio wyraziła
  (art. 6 ust. 1 a RODO). INWESTKOR Sp. z o.o. deklaruje, że w określonych stanach faktycznych przetwarzać będzie Państwa dane osobowe na podstawie dopuszczalnej przez RODO przesłanki niezbędności do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora Danych lub przez stronę trzecią (art. 6 ust. 1 lit f RODO). Do przykładowych celów takiego przetwarzania należały będą:
  • marketing usług własnych oraz promowanie działalności Spółki i nowych inicjatyw wśród klientów związanych z nią umowami,
  • dochodzenie roszczeń z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej.
 4. Dotyczące Państwa dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji
  przez INWESTKOR Sp. z o., w tym profilowaniu.
 5. Osobom, których dane Spółka przetwarza przysługują prawa:
  • dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
  • sprostowania (poprawiania) danych,
  • usunięcia danych (zgodnie z uwarunkowaniami określonymi w 17 RODO),
  • do ograniczenia przetwarzania danych,
  • do przenoszenia danych (zgodnie z uwarunkowaniami określonymi w 20 RODO),
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (zgodnie z uwarunkowaniami określonymi w 21 RODO),
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych
 6. Spółka przechowywała będzie Państwa dane osobowe przez okres wskazany w przepisach prawa gospodarczego, niemniej nie dłużej niż 10 lat od ostatniej operacji dokonanej na dotyczących Państwa danych zawartych w naszych zasobach informacyjnych. W odniesieniu do osób, które wyraziły Spółce zgodę
  na przetwarzanie danych kontaktowych będą one przechowywane przez nas do chwili odwołania przedmiotowej Zgodę odwołać można: telefonicznie: 503 609 909, drogą elektroniczną: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub osobiście w siedzibie Spółki - po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu spotkania.
 7. Państwa dane osobowe mogą zostać udostępnione podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa oraz podwykonawcom związanym z INWESTKOR Sp. z o.o. umowami powierzenia przetwarzania danych osobowych, np. kancelarie radców prawnych, firmy informatyczne.
 8. Spółka, jako Administrator Danych, deklaruje, że nie przekazuje i nie zamierza przekazywać Państwa danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 9. W sprawach dotyczących spraw związanych z przetwarzaniem przez Spółkę Państwa danych osobowych prosimy o skontaktowanie się:
  • telefonicznie na numer 503 609 909
  • korespondencyjnie – przesyłając stosowne oświadczenie na adres: INWESTKOR Sp. z o.
   - siedziba: 85–231 Bydgoszcz, ul. Królowej Jadwigi 18/140.
  • drogą elektroniczną - przesyłając stosowne oświadczenie na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  • osobiście – w siedzibie naszej Spółki.