Ekspertyzy i audyty techniczne

Specjalizujemy się w wykonawstwie ekspertyz budowlanych i audytów technicznych, pozwalających na dokładne określenie aktualnego stanu budynku oraz wszystkich znajdujących się w nim instalacji. Wszystkie wykonane przez nas ekspertyzy opierają się na skrupulatnie sporządzonych obliczeniach, pomiarach i dokładnych oględzinach, pozwalających na opracowanie trafnej diagnozy. W przypadku wystąpienia ewentualnych nieprawidłowości związanych z funkcjonowaniem danego systemu dokładnie wskazujemy przyczynę takiego stanu, a także poszczególne etapy działania, jakie należy podjąć w celu jego eliminacji.

Wykonujemy między innymi:

 • ekspertyzy stanu technicznego urządzeń i instalacji wentylacyjnych, klimatyzacyjnych oraz wodnych instalacji grzewczych i chłodniczych
 • ekspertyzy poprawności wykonania i funkcjonowania instalacji wentylacyjnych, klimatyzacyjnych oraz
 • wodnych instalacji grzewczych i chłodniczych
 • ekspertyzy energetyczne
 • ekspertyzy komfortu klimatycznego
 • ekspertyza smogowa
 • ekspertyza wentylacji w pomieszczeniach dezynfekowanych
 • pomiary termowizyjne
 • pomiary wilgotności powietrza
 • pomiary zawartości tlenku węgla (czadu) w powietrzu
 • pomiary i regulacja wydajności instalacji wentylacyjnej
 • pomiary szczelności instalacji wentylacyjnej
 • pomiary i równoważenie hydrauliczne wodnych instalacji grzewczych i chłodniczych


Przeprowadzamy także audyty techniczne budynków wraz z całą infrastrukturą techniczną. Opierając się na solidnej wiedzy i prawie budowlanym weryfikujemy dokumentacje techniczne pod względem poprawności ich wykonania oraz zgodności ze stanem rzeczywistym. Analizujemy zgodność rozwiązań zastosowanych w dokumentacji projektowej z obowiązującymi aktualnie przepisami.

 

 

Połączone metalowe rury

"Profesjonalizm nigdy nie jest dziełem przypadku. Pasja rodzi profesjonalizm. Profesjonalizm daje jakość. A jakość to jest luksus w życiu"

Jacek Walkiewicz o dążeniu do życiowych celów i spełnianiu marzeń.